SMSøvelser
Peter sender sms'er.
Sæt ordene i den rigtige rækkefølge.
Peter har tandpine. Han sender en sms til Jacob
du / god / en / tandlæge? / hilsen / Peter
dummy